Na czym polega obowiązkowe OC lekarzy?

Znowelizowana ustawa o izbach lekarskich wprowadziła obowiązek, jaki polega na tymże, iż każdy lekarz w Polsce będzie miał przymus zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Zmiana ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. Ciężar ten obejmuje lekarzy, jacy prowadzą zawód zarówno w domach opieki leczniczej, jak również w ramach własnej, zawodowej oraz społecznej praktyki medycznej. Dotychczas prawo to dotyczyło tylko lekarzy, jacy posiadali kontrakt z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej czy wprost z Narodowym Funduszem Zdrowia. W związku z tym obowiązkowo musimy wiedzieć, czym jest obowiązkowe OC lekarzy (https://iexpert.pl/lekarz/ubezpieczenie-oc-lekarza-pakiet/), jaki jest zakres jego ubezpieczenia i czy każdy lekarz musi je posiadać.

Co to jest obowiązkowe OC lekarzy?

Polisa OC to zabezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Funkcjonuje na identycznej zasadzie jak OC pojazdu. Odszkodowanie zostanie wydane osobom trzecim, jakie zostaną pokrzywdzone w efekcie Twojej działalności, np. doznają szwanku na zdrowiu czy stałego uszkodzenia. OC, czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w wypadku lekarzy oraz lekarzy-dentystów jest niezbędne. Wysokość sumy ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia

Ubezpieczeniem OC jest zawarta odpowiedzialność cywilna podmiotu otrzymującego zlecenie na świadczenia zdrowotne (oferującego świadczeń opieki zdrowotnej) za szkody spowodowane poprzez działanie czy zaniechanie ubezpieczonego, w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania owych zobowiązań. Na bazie praw, ubezpieczenie OC nie obejmuje jednakże szkód polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu czy stracie mienia; powstałych w efekcie nałożenia kar umownych i powstałych wskutek działań zbrojnych, stanu wojennego, rozruchów oraz zamieszek, natomiast dodatkowo aktów terroru.

Kobieta zdjęcie utworzone przez wavebreakmedia_micro - pl.freepik.com